Os oes gennych bryderon am berson ar y stryd defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod i ni amdanynt. Yna, bydd tîm allgymorth digartref y ddinas yn cael ei anfon i weld yr unigolyn/ion dan sylw i’w annog i adael y strydoedd.

    1. Defnyddiwch y map hwn i ddweud wrthym ble gwelsoch chi'r person(au). Chwyddwch y map a dewiswch y teclyn pin i nodi’r lleoliad.

    3. Ydych chi’n dymuno rhoi eich manylion cyswllt? (Mae hyn yn ddewisol).

    Gadewch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost neu rif ffôn isod.

    Pam ydyn ni’n gofyn am fanylion cyswllt?

    Dim ond pe bai angen i ni gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth am eich adroddiad y byddem yn defnyddio’ch manylion cyswllt. Ni fyddwn yn storio eich manylion nac yn eu defnyddio am unrhyw reswm arall.